Підготовка науково-педагогічних кадрів

На кафедрі виконуються дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії:


«Рання діагностика гострого пошкодження нирок у недоношених дітей з гемодинамічно значущою відкритою артеріальною протокою». Здобувачка: асистент Оболонська О.Ю.

Строки виконання: 01.01.2018-30.12.2021.

Науковий керівник: д.мед.н., професор Борисова Т.П.


«Діагностика коморбідного ураження нирок при ювенільному ревматоїдному артриті у дітей». Здобувачка: асистент Самсоненко С.В. Строки виконання: 01.09.2019-01.09.2023.

Науковий керівник: д.мед.н., професор Борисова Т. П.


«Фактори ризику розвитку та особливості ураження нирк у ВІЛ-інфікованих дітей». Здобувачка: асистент Аллахвєрдієва З.С.

Строки виконання: 01.09.2019-01.09.2023.

Науковий керівник: д.мед.н., професор Борисова Т. П.

Співробітники нашої кафедри-зав.кафедри, д.мед.н., професор Борисова Т.П. та асистент Самсонено С.В., прийняли участь у Міжнародному Нефрологічному Конгресі (Virtual WCN’21), з доповіддю.