SCOPUS ТА WEB OF SCIENCE

 

СТАТТІ У ВИДАННЯХ, ЩО ІНДЕКСУЮТЬСЯ У НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ SCOPUS ТА WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION

 за 2022 рік

     

1.  Samsonenko S,  Borysova T. The effect of drug therapy in juvenile idiopathic arthritis on the level of cystatin C as a maker of renal dysfunction. Annals of the Rheumatic Diseases Jun 2022, 81 (Suppl 1):1731.

2.  Samsonenko S, Borysova T. POS-548 Glomerular filtration state of children with juvenile idiopathic arthritis according to Cys-C indicators. Kidney International Reports. 2022, 7(2):237.

3.  Borysova TP, Surkov DM, Obolonska OY, Obolonskiy AI. Condition of renal oxygenation in preterm infants with hemodinamically significant patent ductus arteriosus. Wiadomości Lekarskie. 2021;74(10 p.I):2379-2383.

4.  Оболонська О.Ю., Вакуленко Л.І., Бадогіна Л.П. Оболонський О.І., Ліхачова І.А., Коврига О.В. Фактори ризику розвитку ретинопатії у недоношених дітей. Здоров'я дитини.  2022.  Т 17, №3. С. 22-27.

5.  Борисова Т.П., Оболонська О.Ю., Мавропуло Т.К., Бадогіна Л.П., Волков Д.Г. Особливості ренального кровотоку при гострому пошкодженні нирок у недоношених новонароджених дітей з гемодинамічно значущою відкритою артеріальною протокою. Сучасна педіатрія. Україна 2021. 7(119):14-18.

6.  Самсоненко С.В. Вплив медикаментозної терапії ювенільного ідіопатичного артриту на стан швидкості клубочкової фільтрації в дітей. Сучасна педіатрія. Україна. 2021. 8(120):30-35.

7.  Борисова Т.П., Самсоненко С.В. Важливість визначення ренального тубулярного біомаркера KIM-1 у дітей з ювенільним ідіопатичним артритом. Сучасна педіатрія. Україна. 2022. 3(123):27-32.

8.  Samsonenko S, Borysova T, Obolonska O,  Surkov D. Predictive value of renal oxygenation in the first day of life in premature infants with hemodynamically significant patent ductus arteriosus in early diagnosis of acute kidney injury. Abstract of the 53th ESPN Annual Meeting, Amsterdam, The Netherlands, September 2021. Pediatr Nephrol 36. Р. 3379.

9.  Борисова Т.П., Самсоненко С.В. Стан швидкості клубочкової фільтрації у дітей з ювенільним ідіопатичним артритом. Здоров’я дитини. 2022. 17(1): 1-6.

10. Борисова Т.П. Безпечне використання ібупрофену при COVID-19 у дітей. Здоров’я дитини. 2022. 17(1):54-58.

11. Борисова Т.П., Аллахвєрдієва З.С. Альбумінурія та ВІЛ-інфекція в педіартичних пацієнтів. Сучасна педіатрія. Україна. 2022. 4 (124):15-20.

12. Obolonska O. Yu., Borysova T.P., Vakulenko L.I., Obolonsky O.I.The diagnostic value of   urine gelatinase – associated lipocaline   as a biomarker for acute     kidney  injury in preterm infants with hemodynamically   significant patent ductus arteriosus. Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина». Т . ХIІ, № 4(46), 2022–С. 43-48