Колектив

Борисова Тамара Петрівна

Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії 2

Борисова Т.П. закінчила у 1980 році Донецький державний медичний інститут ім. М. Горького за спеціальністю «Педіатрія». З 1980 по 1982 рр. навчалась у клінічній ординатурі, з 1982 по 1985 рр. – в очній аспірантурі на кафедрі госпітальної педіатрії того ж інституту.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності: з вересня 1985 року по березень 1993 року – асистент кафедри дитячих хвороб №2 Донецького державного медичного інституту ім. М. Горького; з березня 1993 року по жовтень 2006 року– доцент кафедри дитячих хвороб №1 Донецького державного медичного інституту ім. М. Горького; з жовтня 2006 року по жовтень 2014 року - професор кафедри педіатрії Донецького національного медичного університету ім. М. Горького. З жовтня 2014 року по листопад 2014 року- зав. кафедри педіатрії Донецького національного медичного університету ім. М. Горького; з листопада 2014 року по серпень 2017 року. – професор кафедри педіатрії 3 та неонатології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»; з вересня 2017 р. по серпень 2018 року - професор кафедри педіатрії 2 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України». З 01.09.2018 року - зав.кафедри педіатрії 2 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Докторську дисертацію «Клініко - морфологічна характеристика нирок, лікування та прогноз гострого гломерулонефриту з нефритичним синдром у дітей» захистила в 2006 року. Вчене звання професор отримала в 2009 році.

Приймала участь в створенні галузевого стандарту вищої медичної освіти «Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації за напрямом підготовки «Медицина». Є розробником галузевого стандарту вищої освіти «Освітньо - професійна програма (ОПП) підготовки спеціаліста» за спеціальністями 7.110101 «Лікувальна справа», 7.110104 «Педіатрія», 7.110105 «Медико - профілактична справа» напряму підготовки 1101 «Медицина», Галузевого стандарту вищої освіти підготовки Магістра у галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина, Освітньо - наукової програми підготовки Доктора філософії у галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 228 Педіатрія.

Має 337 наукових та навчально-методичних робіт, в тому числі 16 навчальних посібників, співавтор 2 монографій. Неодноразово брала участь у міжнародних, українських науково-практичних конференціях, конгресах по педіатрії, міжнародних школах з дитячої нефрології (Угорщина, Росія), невідкладної допомоги дітям (м. Зальцбург). Бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Під керівництвом Борисової Т.П. захищена 1 кандидатська дисертація, 1 магістерська робота, виконується 1 кандидатська дисертація.

У 2003 р. пройшла стажування в США (м. Фітчбург, штат Масачусетс) з питань управління вищою освітою.

Борисова Т.П. з 1992 року має вищу атестаційну категорію з педаітрії. Досконало володіє сучасними методами діагностики та лікування дітей з різноманітною патологією. За значний особистий внесок в розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм нагороджена грамотою МОЗ України (2007 року).

Громадські доручення: Голова комітету «Педіатрія» фахової експертизи ліцензійних іспитів Центру тестування МОЗ України, відповідальний секретар фахового науково-практичного журналу «Здоровье ребенка», член апробаційної ради, спеціальність 14.01.10- педіатрія ДЗ «ДМА», член Проблемної комісії «Педіатрія» ДЗ «ДМА», Голова Предметної комісії «Педіатрія» ДЗ «ДМА».


Бадогіна Людмила Петрівна

Кандидат медичних наук, доцент

Доцент кафедри, відповідальна за навчальний процес.

У 1978 році закінчила педіатричний факультет Дніпропетровського медичного інституту. У 1978-1979 рр. проходила інтернатуру з педіатрії у м. Кривий Ріг, де працювала лікарем, зав. відділенням до

1985 р. З 1985 р. – співробітник Дніпропетровського медичного інституту (надалі - Дніпропетровської державної медичної академії): до 1992 р. – асистент кафедри педіатрії факультету вдосконалення лікарів, з

1992 р. – асистент кафедри госпітальної педіатрії №1.

1994 року захищено (м. Київ, Національний медичний університет ім. А.А. Богомольця) кандидатську дисертацію на тему: «Прогностичне значення стану клітинних мембран у новонароджених

з перинатальним пошкодженням центральної нервової системи» за спеціальністю «Педіатрія», (14.01.10). Науковий керівник – професор В.М. Зоріна.

З 2004 р. – доцент кафедри госпітальної педіатрії №1 (нині-кафедра педіатрії 2).

З 2016 р. – виконувач обов’язків завідувача кафедри педіатрії 2

З 2017 р. по 09.18 р. – завідуюча кафедрою педіатрії 2.

Автор 124 друкованих праць.

Має вищу лікарську кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Педіатрія».

E-mail: lyudmila.badogina@gmail.com


Вакуленко Людмила Іванівна

Доктор медичних наук, професор

У 1990 році закінчила педіатричний факультет Дніпропетровського медичного інституту.

З 1990 до 1994 року проходила інтернатуру на базі Обласної дитячої клінічної лікарні м. Дніпропетровська.

У 1994 - 1995 рр. проходила навчання у магістратурі, з 1995 до 1998 р. - в аспірантурі на кафедрі госпітальної педіатрії №1, де з 1999 року і дотепер працює.

У 1999 році захистила кандидатську дисертацію «Адаптаційні можливості серцево-судинної системи у дітей шкільного віку з рецидивуючим бронхітом та бронхіальною астмою» (НДІ ПАГ АМН України,

м. Київ). Науковий керівник: професор, д.мед.н. Л.В. Ващенко.

Запланована докторська дисертація «Стан центральної та регіональної гемодинаміки у дітей з хронічними пієлонефритами та патогенетична корекція його порушень».

Відповідальний виконавець 5 міжнародних багатоцентрових рандомізованих плацебо-контрольованих клінічних досліджень з педіатрії.

З 2010 року - доцент кафедри госпітальної педіатрії №1 (нині-кафедра педіатрії 2)

Автор 145 друкованих праць.

Відповідальна за науковий процес кафедри.

Має вищу лікарську кваліфікаційну категорію за спеціальностями «Педіатрія», «Дитяча нефрологія»

E-mail: vakulenkol@ukr.net

Різник Альона Валеріївна

Кандидат медичних наук, асистент кафедри

У 1995 році закінчила педіатричний факультет Дніпропетровського медичного інституту.

У 1995 - 1997 рр. проходила інтернатуру за спеціальністю «Педіатрія» в Обласній дитячій клінічній лікарні м. Дніпропетровська.

У 1997 - 2005 рр. працювала дитячим пульмонологом 5 ДМКЛ . З 2005 – 2013 рр. дитячий пульмонолог поліклініки №1. З 2013 асистент кафедри госпітальної педіатрії №1 (нині – кафедра педіатрії 2)

Закінчила заочну аспірантуру у 2016 році.

У 2017 захистила кандидатську дисертацію «Прогнозування і діагностика дисфункції шлуночків серця в період загострення бронхіальної астми у дітей».

Автор 25 друкованих праць.

Має другу лікарську кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Педіатрія».

Відповідальна за практику , керівник СНТ .

E-mail: aliona.rezzz@gmail.com

Порохня Наталія Григорівна

Кандидат медичних наук, асистент кафедри

У 1997 році закінчила педіатричний факультет Луганського державного медичного університету. У 1997 - 1998 рр. проходила інтернатуру з педіатрії. З 2006 - 2014 - після спеціалізації – лікар

кардіологічного відділення ОДКЛ. У 2015 захистила кандидатську дисертацію «Клініко - ехокардіографічна діагностика і прогнозування розвитку клапанних вад серця при ендокардитах у дітей».

З 2014 року асистент кафедри госпітальної педіатрії №1 (нині – кафедра педіатрії 2)

Має вищу лікарську кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Педіатрія» та з кардіології.

Оболонська Ольга Юріївна

Доктор філософії, асистент кафедри

У 1994 році закінчила педіатричний факультет Дніпропетровського медичного інституту. У 1994 - 1996 рр. проходила інтернатуру за спеціальністю «Педіатрія» в 5 ДМКЛ. У 1996 - 1997 рр. працювала

дільничним лікарем - педіатром. З 1997 до 2000 рік - асистент кафедри пропедевтики дитячих хвороб Дніпропетровської медичної академії.

1997 - 2010 педіатр приймального відділення 5 ДМКЛ.

З 2010 неонатолог відділення реанімації новонароджених ОДКЛ.

Має вищу лікарську кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Педіатрія» та другу з неонатології.

З 2016 року - асистент кафедри педіатрії 2

Захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора філософії «Рання діагностика гострого ураження нирок у недоношених дітей з відкритою артеріальною протокою» за спеціальністю 228 Педіатрія.

Автор 22 друкованих праць.

E-mail o_obolonskaja@ukr.net

Аллахвєрдієва Зейнаб Сахібівна

Асистент кафедри

У 2009 році закінчила педіатричний факультет Дніпропетровської медичної академії . У 2009- 2012 проходила інтернатуру за спеціальністю «Педіатрія» в ОДКЛ м. Дніпро. З 2012 року-лікар-педіатр

приймального відділення, з 2015 року-лікар-педіатр інфекційно- боксованого відділення ОДКЛ.

Має другу лікарську кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Педіатрія»

З вересня 2018 року - асистент кафедри педіатрії 2.

Виконує дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора філософії «Фактори ризику розвитку та особливості ураження нирок у ВІЛ-інфікованих дітей» за спеціальністю 228 Педіатрія.

Відповідає за санітарно-просвітницьку роботу, а також за Web- сторінкою кафедри педіатрії 2 на сайті Дніпровського державного медичного університету.

E-mail: zeynabdoc@gmail.com

Самсоненко Світлана Володимирівна

Асистент кафедри

Закінчила у 2015 році Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України» за спеціальністю «Педіатрія». У 2017 році здобула кваліфікацію: Магістр медицини з педіатрії.

З 2017 року - асистент кафедри педіатрії 2 .

Виконує дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора філософії «Діагностика коморбідного ураження нирок при ювенільному ревматоїдному артриті у дітей» за спеціальністю 228 Педіатрія.

Відповідає за документообіг, підготовку кафедри педіатрії 2 до ISO 9001:2015, секретар.


Ямедже Лоррен Клінічний ординатор четвертого року навчання. Громадянка Камеруну. У 2017 році закінчила ДЗ «Дніпропетровську медичну академію МОЗ України»

Мустафа Ал Жасcем Альмохамед Мохамед Клінічний ординатор четвертого року навчання. У 2017 році закінчив ДЗ «Дніпропетровську медичну академію МОЗ України»

Штрайтех Оуссама Хассан Клінічний ординатор другого року навчання. У 2018 році закінчив ДЗ «Дніпропетровську медичну академію МОЗ України»

Семикіна Валентина Миколаївна Лаборант кафедри

Голуб Лілія Іванівна Лаборант кафедри