СНТ кафедри

КЕРІВНИК НАУКОВОГО СТУДЕНТСЬКОГО ГУРТКА КАФЕДРИ ПЕДІАТРІЇ 2

д.мед.н., професор Вакуленко Людмила Іванівна


ПЛАН ЗАСІДАНЬ СНТ

КАФЕДРА ПЕДІАТРІЇ 2

(2021-2022 н.р., осінній семестр)

ЗАСІДАННЯ №1 2 години

22.09.2021р. Тема: «Клінічний випадок нефротичного синдрому у дитини». Доповідач: студентка VІ курсу І мед. факультету Соломаха Таїсія.


ЗАСІДАННЯ №2 2 години

27.10.2021р. Підготовка до сумісної конференції з кафедрою патологічної анатомії «Спадкові порушення обміну речовин». Розбір важкого клінічного випадку.

ЗАСІДАННЯ №3 3 години


24.11. 2021р. Тема: Сумісне засідання СНТ кафедр підіатрії 2 та патологічної анатомії «Спадкові порушення обміну речовин»

ЗАСІДАННЯ №4 2 години

22.12. 2021р. Тема: "Клінічний випадок ANCA-асоційованого васкуліту у дитини" Доповідач: студентка VІ курсу І мед. факультету Бондаренко Лілія.

Початок засідань – 1400

Місце проведення – аудиторія кафедри (за можливості), он-лайн формат

Зав. кафедрою педіатрії 2,

д.мед.н., професор Т.П. БорисоваСумісне засідання СНТ трьох кафедр ДДМУ

25 грудня 2021 відбулося сумісне засідання студентських наукових товариств нашої кафедри та кафедр патологічної анатомії і судової медицини; кафедри патологічної фізіології.

Засідання «Хромосомні, моногенні хвороби. Патоморфогенез, нозологічні форми» налічувало близько 60 учасників, проходило в он-лайн форматі.

Всього було представлено 8 студентських доповідей, які виконані під керівництвом д.мед.н., професора Вакуленко Л.І., к.мед.н., асистента Різник А.В., доцента, к.мед.н. Короленко А.С., д.мед.н., професора Колдунова В.В.

Наші гуртківці - студентка 2 дес. V курсу медичного факультету Чернявська Ю.В., підготувала доповідь «Мукополісахаридоз 1 типу. Класифікація, етіологія, патогенез, клінічна картина» (виконавець-), студентки 1 дес V курсу медичного факультету Михайлова Ю.Д. та Бабінська О.С.- доповідь «Аналіз сімейного випадку синдрому Гурлера, тяжкого прояву мукополісахаридозу 1 типу у дітей». Гуртківці інших кафедр виступили з наступними доповідями: «Моногенні хвороби» (виконавці-студенти ІІІ курсу Зінченко Т.О., Кирилов Я.В.), «Моногенні механізми успадкування» (виконавці-студенти ІІІ курсу Біленко А.М., Ребедайло К.В., Шелар Д.Є.), «Аутосомно-рецесивні хвороби» (виконавці-студенти ІІІ курсу Лук'яшко А.С., Дикало А.М., Давидов Р.А.), «Синдром Марфана» (виконавець-студент ІІІ курсу Поліщук Д.В.), «Нейрофіброматоз», (виконавці-студенти ІІІ курсу Кирилов Я.В., Зінчеко Т.О.), «Полідактилія» (виконавець-студентка ІІІ курсу Поясова О.С.).

Наші доповідачі не тільки добре підготували презентації, а й глибоко вивчили висвітлювану проблему, вільно володіли матеріалом, відповідали на численні питання, приймали участь у дискусії.

Усі учасники сумісного засідання кафедр одностайно відзначили, що такий формат розбору нозологічних форм, коли поєднується патологофізіологічний, морфологічний та клінічний погляд, є дуже корисним для студентів. Він дає змогу повністю розкрити проблему, відновити та поглибити знання, розширити медичний кругозір, розвинути хист до наукової роботи.

І доповідачі, і слухачі отримали нові знання та задоволення від корисно й надзвичайно цікаво проведеного часу.фото для сайта кафедри 2021.docx
фото для сайту.docx
фото для сайту.docx