Наукова діяльність

На кафедрі педіатрії 2 виконуються наступні науково-дослідні роботи:

НДР (назва, термін виконання): «Розробка критеріїв ранньої діагностики та прогнозування коморбідного ураження нирок у дітей з соматичними та інфекційними захворюваннями». Номер держреєстрації 0119U100836. Термін виконання: 01.2019-12.2023). Науковий керівник: д.мед.н., професор Борисова Т.П.

НДР (назва, термін виконання): «Комплексна оцінка ефективності та безпеки застосування нових лікарських засобів у дітей з поширеними патологічними станами». Номер держреєстрації 0120U100775. Термін виконання: 01.2020-12.2022. Науковий керівник: д.мед.н., професор Борисова Т.П.

На кафедрі проводяться клінічні випробування:

Міжнародне клінічне випробування RLY5016-206p «Відкрите дослідження різних доз фази 2 для оцінки фармакодинамічних ефектів, безпечності та переносимості патиромера, що використовується в якості пероральної суспензії у дітей та підлітків віком від 2 до < 18 років з хронічним захворюванням нирок і гіперкаліємією (EMERALD)» Термін виконання: 01.2017-12.2021. Науковий керівник: д.мед.н., доцент Вакуленко Л.І.

Міжнародне клінічне дослідження 20140444 «Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження фази 3, що проводиться в паралельних групах для оцінки безпеки та ефективності деносумабу у дітей із остеопорозом, спричиненим глюкокортикоїдними засобами». Термін виконання: 01.2019-12.2021. Науковий керівник: д.мед.н., професор Борисова Т.П.