Лікувальна робота

       Лікувальна робота здійснюється на базі кафедри: КП «Регіональний медичний центр родинного здоров’я» ДОР

28.02.2023 р. на платформі «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЛІКАРІВ АМБУЛАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ» проводився вебінар: «Сучасні технології діагностики та лікування у практиці педіатра», в якому взяли участь більше 800 педіатрів та сімейних лікарів регіону. На відкритті був присутнім голова Асоціації Педіатрів України Дніпропетровської області професор Больбот Юрій Кононович. Співробітники кафедри пропедевтики дитячих хвороб та педіатрії 2 прийняли активну участь в навчально-практичному засобі. Було представлено 2 актуальні доповіді:

1.    Алгоритм діагностики та лікування дітей з артеріальною гіпертензією на етапі первинної ланки» Доповідач:         д.м.н, професор Вакуленко Людмила Іванівна 

2.   Пульмонологічні аспекти дефіциту вітаміну Д у дітей» Доповідач: д.м.н., професор Ільченко Світлана Іванівна 


Після доповідей були відповіді на цікаві питання від лікарів, а також он-лайн тестування.


Лікувальна робота кафедри пропедевтики дитячих хвороб та педіатрії 2 Дніпровського державного медичного університету (ДДМУ) здійснюється на базі КП «Регіональний медичний центр родинного здоров’я» ДОР (КП «РМЦРЗ» ДОР) згідно Договору про співробітництво № 20-1/420, термін дії з 01.01.2023 по 30.12.2025 рік.

 

Лікувально-консультативна робота постійно здійснюється професорсько-викладацьким складом кафедри у різних напрямках педіатрії: загальна педіатрія, інфекційні хвороби, кардіоревматологічна, пульмонологічна, алергологічна, гастродуоденальна, гематологічна та неонатальна патологія.

 

Проф. Л.І. Вакуленко та доц. Л.П. Бадогіна з 2020 року надають консультативну допомогу дітям, які перехворіли на COVID -19 та перебувають на лікуванні у відділеннях КП «РМЦРЗ» ДОР.

 

Графік роботи співробітників

кафедри пропедевтики дитячих хвороб та педіатрії 2 ДДМУ

на базі КП «РМЦРЗ» ДОР

 


1.Вакуленко Л.І., завідувачка кафедрою, д.мед.н., професор

 Консиліуми у відділеннях КП «РМЦРЗ» ДОР»

Консультації хворих у відділеннях:

- високоспеціалізованої педіатричної допомоги

- відділенні урології та реконструктивної хірургії з нефрологічними ліжками (нефрологічні хворі)

- інтенсивної терапії та еферентних методів лікування гострих і хронічних інтоксикацій у дітей

- хірургічних 

 Обходи у відділенні урології та реконструктивної хірургії з нефрологічними ліжками (нефрологічні хворі) вівторок 10.00-12.00

Обходи у відділенні високоспеціалізованої педіатричної допомоги середа/четвер 10.00-12.00

Консультації дітей в поліклініці КП «РМЦРЗ» ДОР» 


2.Бадогіна Л.П., к.мед.н. доцент

 Консультації хворих у відділеннях:

- інфекційно-боксованому;

- відділенні інтенсивної терапії  та еферентних методів лікування гострих і хронічних інтоксикацій у дітей;

 - хірургічних

- онко-гематологічного центру

Консиліуми у відділеннях КП «РМЦРЗ» ДОР»

Консультації дітей в поліклініці КП «РМЦРЗ» ДОР»


3.Різник А.В., к.мед.н.  асистент

 Консультації хворих у відділенні:

-високоспеціалізованої педіатричної допомоги (пульмонологічні хворі)

 Консультації дітей в поліклініці КП «РМЦРЗ» ДОР


4.Оболонська О.Ю., к.мед.н.  асистент

 Консультації хворих у відділеннях:

- інтенсивної терапії новонароджених з виїзною неонатальною бригадою

- постінтенсивного догляду та виходжування новонароджених

 Консультації дітей в поліклініці КП «РМЦРЗ» ДОР


5. Самсоненко С.В., асистент

 Курація хворих у відділенні високоспеціалізованої педіатричної допомоги (кардіоревматологічні хворі)

 Консультації дітей в поліклініці КП «РМЦРЗ» ДОР


6. Маковійчук О.А., асистент

 Консультації дітей в поліклініці КП «РМЦРЗ» ДОР


  

Чергування в КП «РМЦРЗ» ДОР» у святкові дні виконують проф. Л.І. Вакуленко, доцент Л.П. Бадогіна, асистенти О.Ю. Оболонська та А.В. Різник.

  Співробітники кафедри приймають участь у проведенні клінічних та паталого-анатомічних конференціях КП «РМЦРЗ» ДОР, проводять рецензування історій хвороб з літальними наслідками, експертну оцінку історій хвороб, читають лекції лікарям КП «РМЦРЗ» ДОР з актуальних питань педіатрії.

  З метою підвищення професійного рівня співробітники кафедри приймають участь у фахових школах, вебінарах, майстер-класах та конференціях, у тому числі - міжнародних конференцій в Європі та США. Це надає змогу впроваджувати нові методи діагностики та лікування та приймати участь у розробці локальних протоколів та стандартів лікування.

  Співробітники кафедри є членами Європейських та Міжнародних професійних товариств та асоціацій:

      - Європейське товариство педіатрів - нефрологів /Міжнародна Асоціація педіатрів-нефрологів ( ESPN/IPNA) –проф. Вакуленко Л.І., ас. Самсоненко С.В.

        - Європейське товариство ревматологів (EULAR) – ас. Самсоненко С.В.

 Активна участь в Європейських та Міжнародних професійних товариствах та асоціаціях надає можливість впроваджувати інноваційні методи діагностики, лікування та профілактики захворювань в дитячому віці, підвищувати кваліфікацію лікарів клінічної бази.