Лікувальна робота

Лікувальна робота здійснюється на базі кафедри: КП "Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня" ДОР"


420 педіатрії 2 ОТЧЕТ Совм Работе 2020_28012021 (итог).doc

Лікувальна робота кафедри педіатрія 2 Дніпровського Державного медичного університету (ДДМУ) здійснюється на базі КП «Дніпропетровська обласна дитяча лікарня» ДОР» ( ДОДКЛ) згідно Договору про співробітництво № 22, термін дії з 01.01.2018 по 31.12.2022 рік та додаткової Угоди від 4.09.2018.

Лікувально-консультативна робота постійно здійснюється професорсько-викладацьким персоналом кафедри у різних напрямках педіатрії: загальна педіатрія, інфекційні хвороби, кардіоревматологічна, респіраторна, алергологічна, гастродуоденальна, гематологічна та неонатальна патологія.

Лікувальна робота проф. Т.П. Борисова, проф. Л.І. Вакуленко, доц. Л.П. Бадогіна виконується у вигляді обходів, показових обходів, консиліумів, консультацій хворих у високоспеціалізованому відділенні педіатричної допомоги (пульмонологічні, алергологічні, кардіоревматологічні, гастроентнрологічні, ендокринологічні ліжка) а також відділеннях онкогематології, урології з нефрологічними ліжками та інфекційно-боксовому відділенні. В інших відділеннях та консультативній поліклініці ДОДКЛ консультації та обходи виконуються за потребою.

Проф. Т.П. Борисова, проф. Л.І. Вакуленко, доц. Л.П. Бадогіна з 2020 року надають консультативну допомогу дітям, які перехворіли на COVID -19 та перебувають на лікуванні у відділеннях ДОДКЛ.

Лікувально-консультативна робота ас. О.Ю. Оболонської виконується у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених з блоком недоношених та хворих новонароджених, вона також є за сумісністю співробітником ДОДКЛ на 0,25 ст. Ас. А.В. Різник консультує хворих з респіраторною патологією у високоспеціалізованому відділенні педіатричної допомоги.

Курацію хворих у високоспеціалізованому відділенні педіатричної допомоги виконують ас. Н.Г. Порохня, яка є за сумісністю співробітником ДОДКЛ на 0,25 ст. та ас. С.В. Самсоненко. Курацію хворих у інфекційно-боксовому відділенні проводить ас. Аллахвєрдієва З.С.

Чергування в ДОДКЛ у святкові дні виконують проф. Т.П. Борисова, проф. Л.І. Вакуленко, доцент Л.П. Бадогіна, асистенти Н.Г. Порохня, А.В. Різник.

Співробітники кафедри приймають участь у проведенні клінічних та паталого-анатомічних конференціях ДОДКЛ, проводять рецензування історій хвороб з літальними наслідками, експертну оцінку історій хвороб.

Проф. Т.П. Борисова, проф. Л.І. Вакуленко, доц. Л.П. Бадогіна читають лекції лікарям ДОДКЛ з актуальних питань педіатрії.

З метою підвищення професійного рівня співробітники кафедри приймають участь у фахових школах, вебінарах, майстер-класах та конференціях, у тому числі - міжнародних конференцій в Європі та США. Це надає змогу впроваджувати нові методи діагностики та лікування та приймати участь у розробці локальних протоколів та стандартів лікування.

Співробітники кафедри є членами Європейських та Міжнародних професійних товариств та асоціацій:

- Європейське товариство педіатрів - нефрологів /Міжнародна Асоціація педіатрів-нефрологів ( ESPN/IPNA) – проф. Борисова Т.П., проф. Вакуленко Л.І., ас. Самсоненко С.В., ас. Аллахвєрдієва З.С.;

- Європейське товариство ревматологів (EULAR) – ас. Самсоненко С.В.

- Європейське клінічне товариство щодо СНІДу (EACS – European AIDS clinical Society) – ас. Аллахвєрдієва З.С.

Активна участь в Європейських та Міжнародних професійних товариствах та асоціаціях надає можливість впроваджувати інноваційні методи діагностики, лікування та профілактики захворювань в дитячому віці, підвищувати кваліфікацію лікарів клінічної бази.