Дистанційне навчання

Шановні студенти, У Дніпровському державному медичному університеті з 11.05.2021р. відновлюються заняття в очно-дистанційній формі Наказ № 85-ОД від 06 травня 2021 року "Про організацію освітнього процесу в університеті за змішаною формою навчання"

На час дистанційного навчання усі завдання будуть знаходитись в системі MOODLE за посиланням: moodle.dma.dp.ua (розділ ПЕДІАТРІЯ 2).

Практичні заняття будуть проводитися у режимі реального часу у вигляді відеоконференції в системі GOOGLE MEET.

Старостам десятків будуть надіслані електронні запрошення до відеоконференції, які вони повинні будуть розіслати студентам свого десятку.

Контрольні завдання для оцінювання знань за кожною темою, які необхідно виконати, знаходяться в системі MOODLE.

У разі відсутності студента на зустрічі в Google Meet та відповідей на завдання, виконаного у вказаний термін, в журналі виставляється "нб".

1. Матеріали для засвоєння тем :

1) Методичні розробки практичних занять (див. розділ «Студентам»,

сторінка «Модуль 2»

2) Лекції та навчальні відеофільми

https://www.youtube.com/channel/UClFHdXzDzBHs7q76Y3aVONQ?view_as=subscriber

3) Базовий підручник « Педіатрія. Підручник для студентів вищих медичних закладів ІV рівня акредитації/ За ред. проф. О.В.Тяжкої.- Вінниця: Нова Книга, 2016» можна отримати в бібліотеці академії.

4) Скан-версія підручника наведена в кожній темі практичного заняття.

Електронні адреси викладачів:

Проф. Борисова Тамара Петрівна toma.inform@gmail.com

Доц. Бадогіна Людмила Петрівна lyudmila.badogina@gmail.com

Доц. Вакуленко Людмила Іванівна vakulenkol@ukr.net

Ас. Порохня Наталія Григорівна natali_doc@ukr.net

Ас. Оболонська Ольга Юріївна o_obolonskaja@ukr.net

Ас. Аллахвєрдієва Зейнаб Сахибівна Zeynabdoc@gmail.com

Ас. Різник Альона Валеріївна aliona.rezzz@gmail.com

Ас. Самсоненко Світлана Володимирівна 420samsonenkosv@gmail.com

Завдання для самопідготовки:

1. Практичне заняття №1 Асфiксiя новонарод­же­ного. Невідкладна та післяреанімаційна допомога. Гіпоксично-ішемічне ураження ЦНС. Пологова травма нервової системи: церебральна (епідуральні, субдуральні, субарахноїдальнікрово-виливи), спинальна (паралічі Дюшена-Ерба, Дежерін-Клюмпке).

Ситуаційні задачі

Матеріали для самопідготовки

2. Практичне заняття №2 «Захворювання органів дихання у новонароджених. Респіраторний дистрес-синдром недоношених. Пневмонії новонароджених»

Ситуаційні задачі

Матеріали для самопідготовки

3. Практичне заняття №3 «Неонатальні жовтяниці. Гіпербілірубінемії новонароджених: гемолiтична хвороба новонароджених. Геморагічна хвороба новонароджених»

Ситуаційні задачі

Матеріали для самопідготовки

4. Практичне заняття №4 «Перинатальні інфекції новонароджених. Гнійно-запальні захворювання у новонароджених. Інфекційні захворювання шкіри, пупкової ранки. Сепсис новонароджених»

Ситуаційні задачі

Матеріали для самопідготовки

5. Практичне заняття №5 «Дефіцитні анемії у дітей»

Ситуаційні задачі

Матеріали для самопідготовки

6. Практичне заняття №6 «Гемобластози у дітей. Гострий лімфобласний лейкоз. Гострий мієлолейкоз. Лімфома Ходжкіна»

Ситуаційні задачі

Матеріали для самопідготовки

7. Практичне заняття №7 «Захворювання з геморагічним синдромом

у дітей. Гемофілії у дітей. Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура»

Ситуаційні задачі

Матеріали для самопідготовки

8. Практичне заняття №8 «Інфекції сечової системи у дітей»

Ситуаційні задачі

Матеріали для самопідготовки

9. Практичне заняття №9 «Гломерулонефрит у дітей. Нефротичний синдром»

Ситуаційні задачі

Матеріали для самопідготовки

10. Практичне заняття №10 «Дисметаболічні нефропатії у дітей. Тубуло-інтерстиціальний нефрит»

Ситуаційні задачі

Матеріали для самопідготовки

ЗАВДАННЯ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Матеріали для підготовки:

1. Клінічний протокол медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років. Наказ МОЗ №149 Від 20.03.2008 р.

https://studfile.net/preview/5835528/page:20/

2. Оцінка фізичного розвитку у дітей. Методичний посібник.

3. Таблицы оценки артериального давления у детей.

http://www.mif-ua.com/archive/article/11058

Завдання 1

Варіант №1

Варіант №2

Варіант №3

Варіант №4

Варіант №5

Варіант №6

Варіант №7

Варіант №8

Варіант №9

Варіант №10

Завдання 2

Варіант №1

Варіант №2

Варіант№3

Варіант №4

Варіант №5

Варіант№6

Варіант №7

Варіант №8

Варіант №9

Варіант №10

Завдання 3

Варіант №1

Варіант №2

Варіант №3

Варіант №4

Варіант №5

Варіант №6

Варіант №7

Варіант №8

Варіант №9

Варіант №10