Дистанційне навчання

Заняття за змішаною формою проводяться з використанням платформи Освітнього порталу Дніпровського державного медичного університету moodle.dma.dp.ua розділ 222 «Медицина», 5 курс, педіатрія, педіатрія 2.

Підготовка до практичного заняття згідно з розкладом

1. Вивчення теоретичних питань:

- підручник «Педіатрія» за ред. Тяжкої О.В. (скан-копії необхідних розділів) - сайт кафедри, розділ «Матеріали для підготовки» https://sites.google.com/d/1naZ8Cn_PaK-G5bcYrrCY-NMdJ2kyXCng/p/1i491fNnGwoYz2U7y3ADmQOV2QXyDxJVT/edit

- методичні розробки до практичних занять (сайт кафедри, розділ «Матеріали для підготовки») https://420.dmu.edu.ua/

- лекційний матеріал

2. Вирішення ситуаційних завдань (див. завдання в MOODLE)

Відповіді мають бути розміщені в MOODLE для оцінювання не пізніше 20-00 напередодні практичного заняття.
Теми для самостійного опанування (див. розділ «Розклади» на сайті кафедри) вивчаються самостійно. Контроль проводиться під час заключного тестового контролю після закінчення дисципліни «Педіатрія, модуль 2» та під час іспиту з педіатрії після закінчення семестру.